För tillfället har vi fullt i stallet och tar inte emot fler helårskunder.

För att ställa sig på kölista maila: info@mysstuteriochkennel.se. Skriv kort om vad du söker

Under seminsäsongen tar vi emot ston för insemination. Läs mer under rubriken: Seminstation Västra