Published On: april 25th, 2024Categories: Seminstation Västra Å

För tillfället väntas två kullar valpar som kommer vara leveransklara i slutet av juli 2024. Kontakta oss för att ställa er på kö.